FB

logo VVH

Welkom bij Haptonomie Zwolle

Welkom op de site van Praktijk voor haptotherapie en logopedie Frida van den Berg. Hier vindt u informatie over de praktijk:

Frida van den Berg is lid van de beroepsverenigingen NVPA / RBNG

Logopedie

In de logopedie benader je de hulpvraag vanuit technisch perspectief, dat wil zeggen gericht op de klacht en deze wordt sec bekeken en behandeld.

De haptonomie is een mensgerichte benadering en ziet de mens in z'n geheel in relatie tot zijn omgeving. Dit betekent voor de begeleiding dat er ook "achter" de hulpvraag gekeken wordt.

Het is niet voor niets wanneer een mens vaak last heeft van zijn stem of moeilijkheden ondervindt in het spreken. Het kan een vorm van spreekangst of faalangst zijn wat zich kan uiten in heesheid of stotteren.

Ook het voortdurend inslikken van wat er eigenlijk gezegd moet worden door daadwerkelijk de kiezen op elkaar te houden geeft een ander stemgeluid, soms geknepen of korrelig. En daarbij vaak ook knarsetanden en een overbelast kaakgebied en gezichtsspieren.

FB

terug

Of het structureel overbelasten van zichzelf, wat zich in het stemgeluid of spreken kan uiten in heesheid of dysfonie, wanneer de stem helemaal wegvalt.

Ook een ademverstoring kan meedoen in het spreek en stemprobleem. Adem en emotie hebben met elkaar te maken, ze zijn aan elkaar verbonden en reageren op elkaar. Wanneer je boos voelt dan adem je anders dan wanneer je verdrietig voelt. In je boosheid is de adem vaak hoog en gestuwd in je lijf voelbaar en wanneer je verdrietig bent zit de adem lager in je lijf, heeft kleine bewegingen met soms een diepe snik of lange uithaal.

De adem kan flink ontregeld raken wanneer er sprake is van aan jezelf bekende en onbekende angst. Je kunt dan in sommige gevallen een aanval krijgen van hyperventilatie, angst of paniek.

Bij ieder mens ontstaat een klacht vanuit een persoonlijk verhaal en persoonsgebonden gedragingen. Haptonomie gaat over gedrag en emotie en maakt logopedische hulpvragen inzichtelijk en mens-eigen.

FB

Vergeten aanraking

Het wonder van de aanraking.
Aanraken is magisch.
Het is geheimzinnig omdat het zo ingrijpend
en zo belangrijk is
en toch zo onbeduidend.
Het is symbolisch en toch kan het soms ook helemaal niets te betekenen hebben.
Aanraken is heerlijk tot in het extatische
en toch kan het ondraaglijke pijn veroorzaken.
Het is noodzakelijk om te kunnen leven. Een aanraking wordt nooit vergeten.
Ons lichaam blijft het zich herinneren.

Ronald B. Levy, 1980.

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding richt zich op het contact met het nog ongeboren kind en de toekomstige ouders.

Wanneer je de buik zachtjes aanraakt dan beweegt het kindje naar je hand toe. Contact leggen en kennis maken met jullie kindje begint dus al voor de geboorte.

Verder veel praktische oefeningen ter voorbereiding op de bevalling.

De begeleiding kan beginnen wanneer de kindsbewegingen voelbaar zijn. Zo rond de 20e week. Voor de partner is het dan nog wat moeilijker waar te nemen maar dat komt.

We beginnen met het "voelen "van het kindje. Voelen "is "van iedereen dus je behoeft geen voorkennis te hebben.

Het contact maken met het kindje in de buik is voor de meeste ouders wonderlijk en bijzonder. Het contact maken en spelen kunnen we verder uitbreiden. Thuis kun je gericht hiermee bezig.

Verder komt aan bod:

 • Het opvangen van de weeen, oftewel hoe ga je om met pijn?
  De partner "belast" hierbij de aanstaande moeder op een bepaalde manier waarbij zij leert om de last of de pijn te dragen door contact hiermee te maken en te accepteren. De pijn wordt hierdoor dragelijker. Dit geeft vertrouwen en versterkt het gevoel naar elkaar.
 • Het persen
  hierbij maak je gebruik van een optimale ademwerking, die je helpt om het kindje naar buiten te brengen. Je gebruikt je adem op een functionele, effectieve wijze, waarbij je in contact blijft met je lijf, je partner en met het kindje.
FB

terug

En verder is er aandacht voor je houding. Hoe sta je op je benen, ervaar je je benen? Draag je je kindje vanuit het midden van je lijf? En kan jij je\het kindje soms even laten dragen door je partner??Hoe ga je om met alle veranderingen in je lijf en de ruimte die je steeds meer nodig hebt. Ook emotionele ruimte!

Wat kan zich verder aandienen?? : omgaan met angst voor de bevalling of tijdens het zwanger zijn. Specifieke lichamelijke problemen: rugklachten, hyperventilatie, of moeilijk kunnen ontspannen, bekkeninstabiliteit enz. Alle oefeningen zijn gebasseerd op "voelen"in je lijf, bewuster worden van je eigen gedrag en STEUN hebben aan elkaar. Bevallen kun je samen doen.

In 5 bijeenkomsten doen jullie voldoende ervaringen op om de bevalling met vertrouwen tegemoet te treden. Vaker komen kan altijd.

Na de bevalling is er de mogelijkheid om verdere (postnatale) begeleiding te volgen om eventuele moeilijke ervaringen te verwerken. En aandacht te geven aan de nieuwe situatie die er voor jullie is gekomen: er is een kindje bijgekomen en iedereen schuift een plaatsje op!

Even voorstellen:

Mijn naam is Frida Haddocks-van den Berg en ben na 25 jaren weer terug in mijn geboortedorp Nieuwleusen.

Mijn praktijk is sinds juni 2009 tevens gevestigd in Nieuwleusen en ik beweeg me heen en weer tussen de bestaande praktijk in Zwolle (1997) en "aan huis".

Vanaf 1990 is mijn werkende leven begonnen en heb ik mij gevestigd als logopedist en sinds 1998 als haptotherapeut. Daarnaast bestond mijn werk ook uit het geven van trainingen 'ergens in het land. Het werken vanuit haptonomische principes is altijd fascinerend geweest en beroert me nog immer zowel op individueel als op groepsnivo.

Sinds 2006 volg ik opleidingen in het systemisch werk volgens Bert Hellinger, ook wel familieopstellingen en organisatieopstellingen genoemd. Op het gebied van ziekte en gezondheid heb ik specifieke opleidingen gevolgd. Dit geeft veel inzichten in onderliggende dynamieken die onze waarneming en wat we "tot dusver konden zien" be´nvloeden. Binnen de therapie geeft dit een bron aan inzichten en zaken "vallen op de plek".

De dagen die ik werk zijn gevuld. Het is een prettige stroom van intensief contact en daarin verwondering en pijn, betrokken zijn serieus-zijn en lichtheid. Heel soms loopt het niet, meestal loop het vrijwel direct. Haptonomie is vooral ervaren.. Dit geldt ook voor het contact tussen client en therapeut, dit mag vooral goed voelen Mijn voorkeur is het afspreken van een geschikt moment om u te ontmoeten. Van daaruit is het al wel te voelen of het met mij klikt en mijn manier van werken iets voor u is. In het vervolggesprek kunnen we het behandelplan opstellen en onze doelen formuleren.

Nog iets over mijn achtergrond. Na mijn studie logopedie begonnen aan de studie psychologie in Utrecht. Tegelijkertijd logopediepraktijk opgebouwd in Ermelo. Na het 2de jaar verder gezocht naar iets geschikters en uiteindelijk beland in Doorn op de opleiding voor haptonomie en kinesionomie.

Na deze 2-jarige opleiding overgestapt naar Synergos in Amersfoort o.l.v. Peter Zwiers en hier mijn gang vervolgd met een 3-jarige opleiding tot haptotherapeut. Daarnaast is er het vaste onderdeel supervisie en intervisie wat naar mijn idee oneindig door kan gaan om fris en scherp te blijven en de gevoelskanalen optimaal open en schoon te houden.

Sinds 2006 diverse opleidingen in het systemisch werk. Daarnaast de verplichte bij-en nascholing.

Al met al heeft u misschien een beetje een idee wie ik ben en voelt u zich uitgenodigd!

Wat is Haptotherapie

Haptotherapie is een verdieping binnen de haptonomie. Het is een behandelwijze waarin je je bewust wordt van en geconfronteerd wordt in wat jou remt en belast.

In de begeleiding leer je meer over de emotionele onderstroom die er altijd is en mede je gedrag bepaalt. "Van waaruit doe je zoals je doet?" Soms is wat je doet handig en soms zeker niet en leidt het tot problemen. In deze begeleiding maken we gebruik van fenomenen die in onze alledaagse communicatie een rol spelen. Zoals; reageer je vanuit je denken, vanuit je gevoel of beide? Hoe ga je om met je ruimte, maak je je klein of groot, hoe open of gesloten presenteer je jezelf en hoe staat het met jou gevoel voor de mensen en dingen om je heen.

In de begeleiding speelt de aanraking en het geraakt worden een belangrijke rol.

Wat biedt Haptotherapie nog meer

De bewustwording van en de wisselwerking tussen voelen- denken- en handelen staat centraal. Het hier en nu is het vertrekpunt.

In het hier en nu vind je je gewoonte gedragingen die in het verleden zijn opgebouwd en waar je in het heden nog een last van met je mee kan dragen. De gewoonte gedragingen waren en zijn misschien nu nog bepaalde strategieen om het leven te kunnen leven. Op het moment dat je er last van krijgt staan ze je waarschijnlijk meer in de weg dan dat ze je opleveren.

Misschien tijd om er afscheid van te nemen? Veelal verbergen ze onverwerkte emoties en deze kunnen zwaar drukken op en in je lijf. En aan de basis liggen van velerlei klachten.

FB

terug

Haptotherapeutische begeleiding kan waardevol zijn bij:

 • verwerking van een verlies of gemis;
 • huwelijk- en relatieproblemen;
 • angsten en kwetsbaarheden;
 • zich moeilijk kunnen uiten;
 • problemen met het accepteren van het eigen lichaam;
 • lichamelijk onverklaarbare klachten;
 • problemen met de overgang naar puberteit, volwassenheid of middelbare leeftijd;
 • laag of verminderd zelfbewustzijn, of van het eigen lichaam;
 • adem-, stem-, of spreekproblemen, benauwdheid of hyperventilatie
 • het gevoel van niet of anders in je lijf te zitten;
 • hoog-sensitiviteit/hooggevoeligheid(HSP);
 • moeite ondervinden in het stellen van fysieke en emotionele grenzen;
 • tijdelijke of langdurig overbelasting, overspannen zijn of burn-out;
 • trauma, affectieve verwaarlozing of misbruik (in het verleden);
 • verslaving- of eetproblematiek;
FB

Wordt Haptotherapie vergoed?

Er zijn binnen het nieuwe zorgstelsel veel zorgverzekeraars die haptotherapie vergoeden. De vergoedingen zijn afhankelijk van het afgenomen verzekeringspakket.

De voorwaarden verschillen per verzekering. Deze kunt u vinden in uw polisoverzicht van uw verzekering.

Overige financieringsbronnen kunnen zijn:

 • in het kader van re-integratie
 • werkgever
 • sociale dienst
 • belastingteruggave
FB

Familieopstellingen en organisatieopstellingen

De pagina voor deze tekst is in ontwikkeling.

Tot die tijd verwijs ik u graag naar de website van het Bert Hellingerinstituut waar u meer informatie aantreft over familieopstellingen c.q. systemisch werk.

Haptonomie

Haptonomie gaat over hoe wij met elkaar communiceren. En met name hoe wij onze gevoelens naar elkaar uitdrukken en of deze in overeenstemming zijn met onze gedragingen.

Haptonomie betekent letterlijk: de leer van de tast en het gevoel. In ons hele leven spelen gevoelens een grote rol. Op basis van "hoe het voelt" waarderen we onze omgeving. Dit proces verloopt bewust en onbewust en houdt niet op zolang we leven.

Ons gevoel is dus altijd bij ons. Het kan onze raadgever en leidraad zijn. Maar net zo goed onze grootste bron van verwarring en tegenstrijdigheid.

FB

terug

Haptonomie

In de haptonomische begeleiding gaat het over ervaren, inzicht krijgen en vaardigheid ontwikkelen in het omgaan met voelen en gevoelens.

De beginselen uit de haptonomie kunnen binnen verschillende disciplines toegepast worden, bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, maatschappelijk werk.. Men noemt dit werken op haptonomische basis.

Vanuit mijn eerste beroep logopedie heb ik specifieke ervaring opgedaan omtrent stem, spreek en ademhalingsgedrag.

Trainingen voor instellingen en bedrijven

Thema's kunnen zijn

 • Samenwerken en samendragen
 • Confronteren en (weer) verbinden
 • Respect voor je gevoelens
 • De ander aanspreken (feedback geven)
 • Verbinding en isolatie
 • Pesten en/of gepest worden
 • Draagkracht en draaglast
 • Veiligheid en vertrouwen
 • Verwerking binnen teams

Afhankelijk van de doelstelling van de training worden de oefeningen en interactievormen bepaald. Ook de tijdsduur/het tijdspad wordt afgestemd. Kosten zijn afhankelijk van duur en intensiteit van de training. Locatie kan inclusief of zelf georganiseerd worden.

De ervaring leert…
In groepstrainingen is het verhelderend om te werken met haptonomische fenomenen. Haptonomische fenomenen brengen helderheid in het nonverbale en verbale gedrag. Zowel persoonlijk als in de groepsdynamiek.

Wat neem je waar in het beginnende contact? Hoe tast je de ruimte, de sfeer, de ander, de groep af? Welke ruimte neem jij of de groep in? Heb je ruimte voor die of een ander? Welke gevoelsbewegingen zijn zichtbaar: beweeg je naar elkaar toe of van elkaar af? Spreek je of luister je? Reageer je op de inhoudelijke tekst of op "hoe het aanvoelt?"

Binnen de groepsdynamiek wordt gedrag Ún de gevoelstroom van een nieuwe of bestaande groep bewust gemaakt. De verschillende rollen/posities en bijbehorende gedragingen en gevoelens worden door middel van inzichtoefeningen en feedback aan elkaar gecommuniceerd. De ervaring leert dat je door ervaringsgericht te werken inzicht krijgt in eigen gedrag en het gedrag van de ander.

Een voorbeeld:
In de training kan er de opdracht zijn om samen een bouwwerk te maken. Met als doel zicht te krijgen op hoe er wordt samengewerkt en wat kwalitatief is en wat de valkuilen zijn. Verschillende procesvragen komen aan de orde. Hoe doe je dit samen? Volgens afspraken en regels of is er een gevoelsmatige verbinding tot stand gekomen? Is er overleg en wie neemt of krijgt de leiding? Hoe helder is het commitment naar elkaar? Ja zeggen en ja doen of?? Hoe wordt met gevoelens omgegaan binnen de groep? Worden tegenbewegingen herkend en benut? Hoe organiseert elk individu zijn comfort binnen de opdracht en in de groep? Hoe groot is de persoonlijke veerkracht en de veerkracht van de groep.

Met name het proces bekijken we nader en brengen we op bewust nivo. Dit geeft voor individu en groep een diepere betekenis op betrekkingsniveau: hoe ga ik hiermee om en hoe gaan wij hiermee om. Je ondervindt aan den lijve van waaruit je denkt, voelt en handelt. En hoe het eigen gedragspatroon is opgebouwd met mooie, kwalitatieve en mindere soms destructieve kanten.

Binnen de training is het groepsdynamische aspect en het experimenteren met "ander" gedrag een belangrijk onderdeel. Iedere deelnemer heeft kennis en kunde bij zich op technisch, cognitief gevoelsmatig of spiritueel gebied. Het gebruik maken van elkaar en elkaars kwaliteiten maakt een training tot meer succes!

— ervaren — inzicht — acceptatie — loslaten — verandering —

In de training doen we veel ervaringsoefeningen om zicht te krijgen op je eigen wijze van denken, voelen en handelen. Ook interactionele aspecten komen beter in beeld.

Frida van den Berg | Jacob Catsstraat 10, 8023AE Zwolle | Burg. Backxlaan 333, 7711AD Nieuwleusen | 06-21273393

AGB-praktijkcode Nieuwleusen 9005228 | AGB-praktijkcode Zwolle 90013310 | Lid VVH 690A | KvK 08221731