Haptotherapie

Haptotherapie is een verdieping binnen de haptonomie. Het is een behandelwijze waarin je je bewust wordt van en geconfronteerd wordt in wat jou remt en belast.

Haptotherapie is een verdieping binnen de haptonomie. Het is een behandelwijze waarin je je bewust wordt van je vermogen en geconfronteerd wordt in wat jou remt en belast.

In de begeleiding leer je meer over de emotionele onderstroom die er altijd is en mede je gedrag bepaalt. “Van waaruit doe je zoals je doet?” Soms is wat je doet handig en soms zeker niet en leidt het tot problemen. In deze begeleiding maken we gebruik van fenomenen die in onze alledaagse communicatie een rol spelen. Zoals; reageer je vanuit je denken, vanuit je gevoel of beide? Hoe ga je om met je ruimte, maak je je klein of groot, hoe open of gesloten presenteer je jezelf en hoe staat het met jou gevoel voor de mensen en dingen om je heen.

In de begeleiding speelt de aanraking en het geraakt worden een belangrijke rol.

Wat biedt Haptotherapie nog meer

De bewustwording van en de wisselwerking tussen voelen- denken- en handelen staat centraal. Het hier en nu is het vertrekpunt.

In het hier en nu vind je je gewoonte gedragingen die in het verleden zijn opgebouwd (je blauwdruk) en waar je in het heden nog een last van met je mee kan dragen. De gewoonte gedragingen waren en zijn misschien nu nog bepaalde strategieen om het leven te kunnen leven. Op het moment dat je er last van krijgt staan ze je waarschijnlijk meer in de weg dan dat ze je opleveren.

Misschien tijd om er afscheid van te nemen? Veelal verbergen ze onverwerkte emoties en deze kunnen zwaar drukken op en in je lijf. En aan de basis liggen van velerlei klachten.

Haptotherapeutische begeleiding kan waardevol zijn bij:

AGB-praktijkcode Nieuwleusen AGB 90052228 | 06-21273393

Lid VVH 690A | KvK 08221731

Persoonlijk AGB 90013310 | Rek.nr: NL35ABNA0448685167

Uw privacy

Haptonomie Zwolle